Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Ünnep - 01 Bálint- avagy Valentin-nap és a képeslap múltja

 

 

Kép 

 

Szent Bálint 

vagyis Szent Valentin napja és a pergamencsipke 

 

Február 14.-e a szerelmesek napja. Hazánkban az angol nyelv egyre nagyobb népszerűsége révén, csak az 1990-es évektől vált divatossá ez az angolszász (Valentin,s Day) ünnep.

 

Ki is ez a Szent Bálint vagy Szent Valentin?

 A két elnevezés egyet jelent, csak éppen magyar nyelven Bálint, - latinul Valentinus.

Szent Bálintról valóságos tényt, nagyon keveset tudunk. Feltehető, hogy két személyről van szó. Az egyikük Rómában papként és orvosként tevékenykedett a III. században. Az ekkor uralkodó, II. Claudius (268-270), római császár üldözte a Kép   keresztényeket. Egyszer elfogatott egy Bálint nevű papot, aki a császár gúnyolódó vádaskodásaira oly ügyesen megfelelt, hogy az zavarba jött. Tekintélye megőrzése érdekében, rábízta a papot Aster (Asztériusz) nevű főtisztjére. A főtiszt házában raboskodó Bálint, imáival meggyógyította fogva tartója vak kislányát. Ennek hatására a főtiszt, egész háza népével megkeresztelkedett. Amikor a császár ezt megtudta, mindannyiukat elfogatta, és halálra ítélte. Bálintot 269 táján fejezték le.

  Kép   A római vértanúk között egy másik, ugyanebben az időben élt és kivégzett vértanúról is megemlékeznek, nevezetesen a terni püspökről. Ez a terni püspök - aki szintén Bálint volt, azért ment Rómába, hogy meggyógyítsa Kratón rétor fiát. Ez a történet hasonló az imént leírottakhoz, amelynek a végén Kratón és családja szintén megtért. Keresztények lettek, - a város kormányzója pedig lefejeztette Bálintot. Más legenda szerint, a Via Flaminia országúton korbácsolták halálra. Ereklyéjét a terni bazilikában őrzik, amely a szerelmesek zarándokhelye lett, ahol a Szent Valentinnak ajánlott emlékszívek veszik körbe oltárát.

 (A Szentek kislexikonában utalnak rá, hogy a két vértanú azonos személy lehetett.)

A római Bálint papot a szerelmesek és jegyesek védőszentjeként tartják számon, mert a legenda szerint - egy császári rendelet miatt - titkon adott össze ifjú párokat. Ezzel a cselekedetével ellenszegült a császár azon rendeletének, miszerint a katonáknak tilos családot alapítaniuk. A császár úgy gondolta, jobb, ha a katonáit nem fűzik érzelmi szálak a családjaikhoz, amellyel veszélyeztetnék egy-egy katonai támadás sikerét.  Bálint az esküvők végén, vagy a veszekedő szerelmesek kibékítése után, a saját kertjéből szedett rózsacsokorral ajándékozta meg az ifjú párokat.

Egy másik történet szerint, Bálint szerelmes lett a fogva tartója lányába, (akinek visszaadta imái segítségével a látását), és rabságából, lefejezése előtt, a lány számára titkon kijuttatott üzenete, végén az állt, hogy: "A te Valentinod-tól" - Ez az aláírás szerepel leggyakrabban, még napjainkban is (különböző nyelveken leírva), a külföldi Valentin-napi üzenetekben. 

  Az angolszász Bálint-napi szerelmesek ünnepének eredete pogány gyökerekre vezethető vissza, - nevezetesen a Lupercalia nevű ünnepre. (Lupus latinul = a farkas) A február idusán, 15.-Kép én Lupercus és Faunus isteneknek, valamint Róma alapítóinak (Romolusnak és Rémusnak) napján, az ókori Rómában sorshúzással alakítottak ki szerelmes párokat, akikből általában egy év elmúltával, valódi párok lettek. Emellett rituális tisztító és megtermékenyítő szertartásokat tartottak, amelyeket táncos mulatság követett. (A mellékelt kép, John Leech csodálatos rajza (1817-1864), a Becket, Gilbert Abbot (1811-1856) által Róma történetét feldolgozó színes képregényből való kőnyomat. A képregény 1850-ben jelent meg Londonban, a Bradbury, Evans & Co. kiadónál.)    

A Lupercalia szertartásai közül, amit a római Palatinus-dombon rendeztek meg, figyelemre méltó a következő rövid összefoglaló: Kép

Az ünnepet azért itt tartották, mert a feltételezések szerint, a Palatinus-dombból nyíló egyik barlangban nevelte fel az anyafarkas Róma alapítóit, az ikertestvéreket. Lupercus négy papja az ünnepség idején kecskebőrbe öltözött, két kecskét és egy kutyát áldoztak az isteneknek, majd a leölt állatok vérével bekenték magukat, és bevérezték annak a két fiatal férfinak a homlokát, akik az ikerpárt jelképezték. Ezt követően a leölt kecskék bőréből hasított szíjakat (februákat) is az áldozati vérbe mártották, majd a domboldalon menekülést színlelő, futkározó nőket ezzel meglegyintették.    

Kép A kecskebőrből készült szíjnak, mágikus tisztító erőt tulajdonítottak. A néphit szerint, a februával megérintett, megáldott asszony termékeny lesz, és könnyen szüli meg gyermekét. A február hónap nevét erről a varázsszíjról kapta. 

 Az egyház - I. Gelasius pápa 496-ban hozott rendeletével -, e szokások helyett jelölte meg február 14.-ét,  Szent Bálint halálának, kivégzésének napját (egyúttal mennybéli születésének napját), mint a jegyesek és házasságra készülők védőszentjének ünnepnapját. Remélvén, hogy az emberek ezáltal, majd könnyebben elfelejtik a pogány rituálékat. 

Szent Bálint emlékére cserélnek szívet, igaz csak jelképesen papírszívet, hívők és hitetlenek, szerelmesek, jó barátok, és mindenki más, akik fontosak egymásnak. 

Az angolszász területen e nap népszerűsége Geoffrey Chaucer, angol költőnek a Madarak parlamentje (Parlement of Foul(e/y)s) című költeményére nyúlik vissza. Feltehetően az 1383-ban - II. Richard király udvarában megtartott ValentinKép  ünnepségekre készült, és melyet azon első alkalommal adtak elő. A költemény arról szól, hogyan gyülekeznek a madarak ezen az ünnepnapon Triász, a természet istennője köré, hogy így mindegyikük társra találjon.  Ám, más vélemények szerint a költő, - az éppen alig múlt 15 éves fiatal király és menyasszonya házasságát kritizálta volna ezzel a művével.

A 15. század vége óta vannak Valentin párok Angliában, akik egymásnak kisebb  ajándékokat vagy költeményeket küldenek. A virágok ajándékozásával való szerelmi kapcsolat Samuel Pepys költő feleségére vezethető vissza, aki 1667-ben férje szerelmes levelére egy virágcsokorral válaszolt.

(A költőről készült olajfestmény John Hayls (1600-1679) alkotása.) Kép Az angol nemesi társaság köreiben ettől kezdődően a levél és a virágcsokor kapcsolata, - utánzás révén meghonosodott.Kép  Az alábbi képen a költő felesége, Elizabeth Pepys látható. A kép 1825-ben készült, szintén John Hayls olajfestménye alapján.

 

 

 

Bálint-nap

Magyarországon

 

 Hazánkban a szerelmesek és családok egymáshoz küldött üzenetei sokáig nem képezték a nyomdai feladatok egyik ágát sem. Ez a témakör túl bizalmas és szemérmes volt ahhoz, hogy idegenek tudomására jusson. Helyette beszélt, a verses üzent, a népdal, a búcsúfia, a néptánc, és a báli mulatságok hosszú sora.

 Kép

Február 14-ét szerelmesek napjaként Magyarországon csak 1990-től ünneplik. Ez, nem jelenti azt, hogy a magyar néphitben nem volt e nap korábban is ünnep. Igaz, másféle. Nálunk, az ünnep keresztény jellege volt jellemző, hiszen az itáliai ókeresztény vértanú, Valentin (=Bálint) legendáját nálunk is ismerték. Olvasható az Érdy-kódexben is. (A képen egy rozsnyói mézeskalács-szívet láthatunk.)

 

Eljutott hazánkba egy másik Bálint-történet is, egy németországi püspökről, akinek az ünnepe eredetileg január 7-hez kapcsolódott. Az ő alakja később összeolvadt a vértanú Valentin történetével, s egyszerre ünnepelték meg mindkettőt, február 14-én.

A német püspök segítségében elsősorban a nyavalyatörősök (epilepsziások) és a lelkiKép  betegek (depressziósok) bizakodtak, így e napon ők is ünnepeltek. Akik ilyen betegségben szenvedtek, vagy hajlamosak voltak rá, szívesen viseltek a nyakukban úgynevezett bálintkeresztet, vagy frászkeresztet, amely a betegség elriasztására szolgált. (A jobb oldali képen egy frászkarikán csüngő frászkereszt látható. Az eredeti tárgyat a Nagykőrösi Arany János Múzeumban őrzik. Ha, még megvan.)

A karika perectésztából készült, amelyre ugyanabból a tésztából sütöttek keresztet. A püspök megáldotta a perecet, amitől varázslatos gyógyító ereje lett. Ezen keresztül bújtatták a beteg csecsemőket, vagy az epilepsziás rohamtól szenvedő felnőtt nyakába akasztották.

Bálint napjához időjóslás is tartozott. Azt tartották, ha hideg, száraz idő van ezen a napon, akkor jó lesz az évi termés.

 

Bálint madarai 

 

Nyugat-európai, főleg angol nyelvterületen olyan hiedelmek éltek, melyek szerint a madarak e napon párosodnak. Ez valószínűleg kapcsolódik a fentebb már említett ősi, pogány párosító rituáléhoz (Lupercalia), valamint ahhoz, hogy a madarak érkezése már a közelgő tavaszt jelzi. Kép

Magyarországon is különös kapcsolatban állt Bálint a madarakkal. Itthon  is azt tartották, hogy e napon választanak párt a verebek, vagy jönnek vissza a vadgalambok. Egyes területeken a madarak etetése is szokás volt. Pl. Bálint Sándor néprajzkutató feljegyzése szerint, régi magyar hagyomány, hogy a szegediek e napon "csíkot söpörnek", vagyis utat vágnak az udvaron (akár van hó, akár nincs), és oda mindenféle gabonaszemet, aszalt gyümölcsöt szórnak ki az ég madarainak. A cserszegtomaji gazdák pedig Bálint napkor, még napfelkelte előtt megkerülik a birtokot, hogy a tolvaj madarakat távol tartsák a szőlőtől. Balatongyörökön hasonló szándékkal metszik meg a szőlő négy sarkán a tőkéket.

 

 

Hazánk területén a fiatalok szinte egész évben találtak rá alkalmat, és találnak még ma is, a hagyományőrzésre, a szerelmi jóslásokra és ajándékozásra, - főleg vidéken. A legismertebb szerelmi jóslások András-napján (gombócfőzés, álomfejtés), Luca-napján (cédulára írt nevek kihúzása), karácsonykor (almamagok, kivirágoztatott ág), szilveszterkor (ólomöntés), ....

 

A varázslások, jóslások után, ha már megvan mindenkinek a párja pár, ajándékokkal illik megpecsételni a kapcsolatot. Saját Kép készítésű szerelmi ajándékokkal kedveskedett a fiú. Pl. kifaragott valamilyen háztartási eszközt, amire szüksége lehet majd a menyasszonyának. ... Ilyen volt a "csigacsináló". Ez egy recézett deszkalap, hasonló a hagymavágó deszkához, csak sokkal kisebb, és a vékonyra kinyújtott tésztát ezen megsodorva készült el a levesbe való csigatészta. A mellékelt képen ezeknek a kerámia változatát láthatjuk, egy hazai kézműves kereskedő kínálatából, - melyek, ma már mint konyhai fali díszek emlékeztetnek a régi időkre.

 

A jegyes párok esetében jegykendőt adott a lány a fiúnak. Saját kezével kihímzett, monogramos, sok esetben csipkés szélű jegykendőt, .... melyet, ha visszaadott a fiú, - a felbontott jegyességet jelentette. Ha, megtartotta, egészen a lakodalomig viselni szokta, vagy a mellénye zsebében, vagy a nadrágja korcában (derékvonalában). Kép Az alábbi képen egy régi kalocsai mintájú jegykendő látható. Ezek a jegykendők méretükben akkorák voltak, hogy a lakodalom végén, ezzel be lehessen bekötni az ifjú menyecske, vagy másként mondva, - az új asszony fejét.

 

Régi szerelmi praktikák

 

Lányok, lányok földi boszorkányok! Ezt a csúfoló éneket biztos mindenki ismeri még gyerekkorából. Nem véletlen a mondóka lényege, - hiszen a szerelem eléréséhez, megtartásához, esetleg a hűtlen pár megrontásához számos praktika tartozik. Nem ritkák a ritmusos varázsló mondókák, kiszámolók sem. Ilyen pl., a ".. szita-szita péntek, szerelemcsütörtök, dobszerda" szövegű kiszámolóként ismert ritmusos szöveg. A varázslat lényege, a visszafelé való sorrendben jelentkezik. - péntektől kezdve halad szerdáig. ... Akire jön a kiszámoló vége, az lesz a szerencsés vagy teljesül a kívánsága. Természetesen párválasztásra is alkalmazható volt. 

 

Azonban nem mindenkinek volt tehetsége a régi falusi közösségekben sem a boszorkánykodáshoz, mégis a maiaknál sokkal több praktikát alkalmaztak az akkori fiatalok, (elsősorban a lányok) azért, hogy megszerezzék és megőrizzék szerelmeiket.

 

Kép A bal oldali képen egy szív alakú tükrös (tükör) látható, amit a jegyesének fából faragott ki a vőlegénye. A tükör eleje lehajtható.  Természetesen monogrammal megjelölve, hogy bárki láthassa az ő kapcsolatukat. A színezés ún.  "spanyolozással" készült, amelynek lényege, hogy a belekarcolt mintába színes spanyolviaszt kentek. 

 

 Következzék most a fentebb említett  babonákból néhány érdekesség, amit így, a szerelmesek ünnepén akár ki is lehet próbálni.

  • Olyan almát kell enni, amelyiknek kilenc magva van. Azt a kilenc magot bele kell tenni egy óvatlan pillanatban a kiválasztott fiú zsebébe, akkor biztos, hogy bele fog szeretni a praktikát végző lányba.
  • Meg kell gyújtani egy szál gyufát, megvárni, amíg elég, s amerre ekkor dőlni fog, abból az irányból fog jönni a szerelmes.
  • Ha valaki kilenc kútról vizet hoz, és azzal a kiszemelt legényt vagy lányt megitatja, akkor az illető mindig szeretni fogja.
  • Érdemes cicát "uszítani" a lányos házhoz érkező legényre, mert ha ott egy macska a fiú lábához dörgölőzik, akkor ő abból a házból fog nősülni.
  • Madárral álmodni férjhezmenetelt jelent.  
  • Akik nagyon szerelmesek, és azt akarják, hogy szerelmük örökös legyen, egymás hajának szálait süssék tésztába, és közösen egyék meg. Akkor soha nem fogják elhagyni egymást.
  • Naplemente után nem szabad "sepergetni" a lánynak, mert nem megy férjhez.
  • Azokat a szerelmeseket a hiedelem szerint nem lehetett semmilyen módszerrel elválasztani egymástól, akiknek összekulcsolt kezüket a két anya szentelt vízzel lemosta, a vizet pedig a fejükre öntötte. E pár ellen nem használt semmiféle szemverés, igézés, vagy rontás. (További babonákat és praktikákat elsajátításához ajánlom: Kiss József: Szerelmi babonák című kötetét.)

 

A szerelmi praktikákon kívül, elsősorban magyar és német nyelvterületen, a keresztény vallás szokásai szerint, vízkereszt (január 6.) napjától hamvazó szerdáig (húsvét előtti 40. nap) tartó időszak - a farsang ideje alkalmas a párválasztásra. Még ma is, bár, sokan titkolják.  Ilyenkor, mulatság és bál követi egymást. A legnagyobb bálokat az utolsó három napon tartják, ezt nevezik - a farsang farkának. Ekkor rendezik meg a legnagyobb bálokat. Hiszen következik a szigorú 40 napos böjt. 

  

A farsang jellegzetessége, hogy a keresztény liturgikus naptárban nem kötődik hozzá semmilyen jelentős vallási ünnep. Alapvetően, csak a gazdag néphagyományokra épül. A kereszténység előtti időkből származó farsangi mulatságokat az erkölcsösnek tartott 16. és 17. században, - nem is az eredete, hanem bujaságot szimbolizáló szokásai miatt, - tiltották.

 

Kép A farsangi időszak csúcspontja a karnevál, vagyis hagyományos magyar nevén „a farsang farka”. Ez az időszak pontosan  farsangvasárnaptól húshagyó keddig tartó utolsó három nap, ami nagy mulatságok közepette, valójában télbúcsúztató is. Számos külföldi városban is ekkor rendezik meg a híres karneválokat (leghíresebbek a: riói karnevál és a velencei karnevál. A karnevál szó jelentése pontosan "carne vale" = ég veled hús, kezdődik a böjt).

Magyarországon a legnevezetesebb farsangi esemény, a mohácsi busójárás. A jelmezek riasztó különlegessége arra utal a legenda szerint, hogy a törökök elől - Mohácsnál -, egy kis szigetre bújt, menekült a lakosság. Itt aztán a riasztó öltözékeket magukra húzva, elűzték a rájuk törő rengeteg törököt, és fényes győzelmet arattak felettük. KépMás forrás szerint, ősi szokás szerinti télűzési rituáléhoz kellettek a félelmetes maszkok.  

 

Megemlítem, hogy az UNESCO 2009 szeptemberében, az Egyesült Arab Emírségek fővárosában, Abu-Dzabiban rendezett kormányközi bizottsági ülésén,  felvették a szellemi örökség reprezentatív listájára a Mohácsi busójárás jelölését.

 

 

Akár télűzési ünnepséget, akár valamilyen győzelem feletti örömünnepet rendeztek, vagy csak egyszerűen tréfás álarcos - maszkás (maskarás) - bálokat tartottak, a rendezvények végére sok fiatal pár talált egymásra. Hiszen a tavasz a szerelem ébredése, akár a természet jelenségeit nézzük, akár az emberi ösztönös viselkedéseket .....  

 

Kép 

A szerelmesek jelképét a szívet, mézeskalács formájában minden katolikus templom névadó szentjének ünnepi búcsúján tartandó vásáron, megkapta a szerelmes lány az udvarlójától.

 

Kisebb-nagyobb méretben, ehető festékkel élénk színűre mázolva, színes tojáshabbal díszítve, a közepében tükörrel, hogy a rontást elűzze. Később már képeslapokból kivágott arcképet vagy szerelmesen összekulcsolt kezeket is ragasztottak a tészta tetejére, ...  A régi mézeskalács figurák között a családi események minden fontos elemét megtalálni. A katonai szolgálatra menő kedvest vagy egy lovon ülő huszár vagy egy mézeskalács-szív jelképezte. 

 

Kép

De, megjelent a gyermekáldás is mézeskalács formájában, mint bepólyált kisbaba. A képen látható termékeket nem ették meg. Hiszen emléktárgyak. A fenti, babás mézeskalács készítői a magyar Népi Iparművészeti Tanács kitüntető zsűriző elismerését élvezik.

 

Nevezetes szerelmi édesség - leginkább házasságkötés alkalmából, a napjainkbanKép  újból divatossá vált grillázstorta, .... amely szintén szíveket ábrázol, különböző formában. Praktikus készítmény, ha nem eszik meg, évekig eláll. Hiszen égetett cukorból és apróra tört olajos magvakból készül. Némelyik már művészi kivitelben készül. (A képet a hazai internetes Recept Klub oldalán találtam.)

 

A szívek akár mézeskalácsból készülnek, akár grillázsból szép emléket adnak az ifjú párnak.

 (Sajnos, a kereskedelmi tevékenységet folytató alkotó mesterek nevét nem írhatom ki.)

 

  

 

 

Kép 

 

Napjaink esküvői szokása, hogy a cukrászati mézeskalács-készítményeket nemcsak lapformájúra készítik, hanem megjelentek a doboz alakúak is, melyekbe ajándékként apró tárgyakat, ékszert, ... a menyasszonytáncért begyűjthető pénzt, apró emlékeket lehet tenni.  

(Ezt a mézeskalács dobozkát egy esküvőre készítették napjaink ügyeskezű cukrászai, Székesfehérvár egyik cukrászdájában.)

   ...

Valentin-nap Angliában és

Németországaban

 

Kép

A fentebb látható - John Grossmann montázsával kezdem az angol csipkézett Valentin-napi képek rövid összefoglalóját. (http://www.johngrossmancollection.com)

Az ún. Viktóriánus korban (Anglia legtovább uralkodó királynőjéről elnevezett időszak, 1837-1901-ig) kezdődött Angliában a Vanlentin-napi üdvözlőkártyák küldésének óriási sikereket elérő divatja. Kép Kezdetben volt aki a saját maga által írt, rajzolt, rendkívül ügyesen sőt talányosan összehajtogatott szerelmi üzenetét juttatta el kedveséhez, volt aki inkább a kereskedelemben már kapható képeket használta fel.

A mellékelt kép - a bal oldalon -, Joseph Meek cégében készült. Gyönyörű angol Valentin-napi kártyát ábrázol, amely az  1850-es években készülhetett. Dupla rétegű, ezüstszálakkal, gyöngyökkel díszítve.

A díszes, csipkézett képes üdvözletek nemcsak a szerelmes párok számára volt népszerű üzenő lehetőség, hanem a családi, baráti kapcsolatok minden területén alkalmazható volt. Kép Pl., a távolba utazott férj, hajós képet küldött feleségének, hogy még szereti, már alig várja, hogy megérkezzen, .... anya küldött üzenetet a gyermekeinek, hogy szereti őket, és nagyon hiányoznak. Testvérek keresték fel Valentin-napi üdvözletekkel egymást, .... diák a tanárait, katonák a barátaikat, ... és így tovább, - a társadalom minden rétegében komoly érzelmi kapcsolatok kifejezését jelentette.

Angol kivándorlók vitték magukkal a Valentin-napi szokásokat az újvilágba, az Amerikai Egyesült Államokba. Később már a nyomdatechnika fejlődésével mindkét földrészen, gépi segítség igénybe vételével készültek a dombornyomott és kivágott (stancolt) képek sokasága.

Kép

A második világháború alatt pedig az amerikai katonák élénkítették fel, vagy honosították meg ezt a szokást az európai kontinensen. Közöttük Németországban is. De, az igazság kedvéért meg kell említeni, hogy Németországban, már az 1900-as évek elején divat volt a Valentin-napi kártyák küldése. Persze azKép  üdvözlőkártyák jelentősen külöböztek az angol rokonaiktól, amely elsősorban a csipkézés hiányában mutatkozott meg.  Viszont kiváló minőségű kromolitográfiákat és 3D-s képeket készítettek. 1950-ben Nürnbergben volt az első Valentin napi bál. Itt, ekkor hivatalosan is bevezették ünnepként a Valentin napot.  

Kép

A német precizitásra és technikai megoldásokra jellemzően, ők hozták divatba az ún. méhsejt-technikás képeket, ... amelyek lényege, hogy  a laposra összecsukott képet, ha kinyitották, kifordították, - kinyílt egy pl. egy rózsaszerű virág, amelynek szirmai vagy a bimbója méhsejtek egymásutániságára emlékeztetett. Kép

 

 

A bal oldalon éppen egy ilyen német gyártmányú szerelmes üzenetet tartalmazó alkotás látható, oldalnézetből. Kép  

 

 

 

 

 

Itt, már felülnézetből láthatjuk a kinyitott ajándékcsomagot, a méhsejt szerűen kinyílt virággal.

 

 

 

Alul pedig a még felbontatlan állapotú alkotás látható, kívül rányomtatott szöveggel. A németekre jellemző volt, hogy a szerelmes üdvözlőkártyáikat, és képeslapjait is, - gondosan feliratozták a származási helyről is. (A németországi képeket a www.valentinstag.net című oldalról kölcsönöztem.)

 

 

Kép

 

Gyönyörű példája a német papírkivágásnak a jobb oldalon látható Valentin-napi kép, amely szintén a 19. Képszázadban készült.  Az európai díszítőművészetben, a művészi szintű kivágásos képek készítéséhez a technikai tudást a kínaiaktól vették át, még a 16. században, az olcsó kínai papír elterjedésével egy időben. A művészi világban a német és a svájci alkotásokat tartják számon.  Ez a kézimunkázási módszer a köznép körében, csak a 19. században vált népszerűvé, előbb német nyelvterületen, majd egész Európában. 

Németül scherenschnitte (ollós vágás), angolul papercut  a neve. Ezt hívjuk ma itthon, - filigrántechnikának.

A viktoriánus korszaknak jellegzetes képei voltak, az ún. "Comic Valentin" kártyák. Egyébként ezek gyönyörű színezésű vicces színes képek voltak, - otromba  goromba és sértő célzattal. Kép

A divatra, szokásra az a rendezetlen postai küldeményekre vonatkozó szabály adott lehetőséget, ami szerint a címzett viselt minden postai küldeményért járó kiadást, - súlytól és távolságtól függően. Ebben az esetben a szerencsétlen címzettek, azért fizettek, hogy ocsmányságokat kapjanak.

A mellékelt képet elnézve, nem nehéz kitalálni, hogy ki küldte kinek, és milyen célzattal. Hiszen a hárfázni és énekelni tanuló hölgytől nemcsak a zenetanár kap idegbajt, hanem még a macskák is beleőrültek. (Ezen kívül, remek összeállítást láthatnak még a témakörből, ha kinyitják a http://www.scrapalbum.com/svcomic/svc_p1.htm albumot.)

A témakörhöz illeszkedően, további remekművek láthatók még a "comic valentin" kártyáknál már ajánlott  http://www.scrapalbum.com című oldalon, és a www.victoriana.com honlap Valentin-napi témákat feldolgozó fejezeteiben.

  

A Valentin-kártyák amerikai anyja 

Esther Howland (1828-1904) 

 

Nem véletlenül kapta az Amerikai Egyesült Államokban a fenti megtisztelő elnevezést. Amerikában valóban ő teremtette meg a szerelmesek üdvözlőkártyáinak divatját.

Kép Massachusetts államban született, Worcesterben. Amikor tanulmányait befejezte a Mount Holyoke College 1847. évi évfolyamán, Angliából egy díszes gratuláló kártyát kapott ajándékba.

Az üdvözlőlap elvarázsolta, - de, egyúttal megállapította azt is, hogy ilyet, sőt ettől különbet ő is tudna csinálni. Apjának könyv- és papír-, írószer-kereskedése volt, ahol a testvére üzletkötőként dolgozott. Esther az elképzeléseihez megrendelte Angliából - apja cége számára a szükséges hozzávalókat, .... a díszítéshez szükséges kellékeket. Amikor elkészített 12 db mintapéldányt, megkérte bátyját, hogy üzletkötői útja során mutassa meg üzleti partnereinek, tetszik-e nekik, - hátha lesz belőle rendelés? Gondolta kb. 200 dollárnyi megrendelése lesz.

Legnagyobb meglepetésére, bátyja 5000 dolláros előre kifizetett megrendeléssel tért vissza. Esther remek szervezői képességről tett tanúbizonyságot. Megelőzvén Henry Ford szalagrendszerben való gyártási módszerét, hamarabb kitalálta, hogyan lehetne a képeslapokatKép  rövid időn belül, nagy mennyiségben elkészíteni. Felvett a boltjukba barátokat és alkalmazottakat. Kezdetben 12 fővel dolgozott. Megtervezte az elképzelt üdvözlőkártyákat, megrendelte a hozzávaló alapanyagokat, megtervezte a munkafázisokat, és hajrá! Elkezdődött egy óriási sikersorozat. (A pergamenkártyákról a legtöbb információt Nancy Fancy-tól tudhatják meg. Érdemes rákeresni a nevére.)

Már létezett Amerikában Valentin-napi üdvözlőkártya, de azok nem voltak olyan romantikusak, szentimentálisak és díszesek, mint az Esther által elképzelt kinyithatós, később három dimenziós, mozgathatós üdvözlőlapok. Ez volt a sikerének titka. Emiatt vált legyőzhetetlenné!

Kép Újat hozott, ... és ez mindenkinek tetszett. Változatos, szinte minden alkalomra új mintájú üdvözlőkártyákkal, könyvecskékkel lepte meg vevőit. ... Arany és ezüst hímzőszálakkal, kis hálókkal, színes kivágott képekkel, tollakkal, gyöngyökkel, kagylókkal, valódi csipkékkel és papírcsipkékkel díszített lapokat, képeket, könyvecskéket, 3-dimenziós alkotásokat készített.  A képzelőereje, fantáziája kimeríthetetlennek bizonyult. Jellegzetes és egyedi alkotásokat hozott létre.

A kezdeti próbálkozásaiból valódi családi vállalatot hozott létre, a The New England Valentine Company néven, 1879-ben. Cégének bérelt egy épületet, és odaköltözött. Kiadott egy kis verses kötetet is, melyben 31 saját költésű verseit, alkalmi üdvözlő mondatait adta közre. Ezekből választhatott feliratot a megrendelő, a kiválasztott Valentin-napi kártyájára. 

Természetesen, mint minden sikeres alkotást, az ő műveit is megpróbálták utánozni, - ezért a képei hátoldalán nagy piros, jellegzetes H-betűvel jelölte meg a képeit, amely mellett számokat lehetett látni, - ezek a kép árát jelentették. A fenti kép H-betűje mellett 100-as felirat van a hátoldalon, vagyis - azt a  képet 1860-ban, 1 dollár ért (100 centért) lehetett megvásárolni. Később, a H helyett, a NEV CO dombornyomott jelet alkalmazta. Kép

Fénykorát, 1840-1860-ig tartják számon az utókor szakmai feldolgozói. Ekkor a keleti parttól egészen a nyugati partig ismertek voltak a Valentin kártyái.

Éves bevétele elérte a 100 000 dollárt.

1866-ban térdsérülése miatt kerekesszékbe kényszerült, ezért félig visszavonult, majd 1881-től teljesen feladta az üzleti életet, hogy beteg apját ápolhassa. Soha nem ment férjhez.

Üzletét George C. Whitney vette meg, aki lassan felváltotta a kézi munkaerőt gépire. Az ipari forradalom hatására már az egységnyi idő alatt létrehozott mennyiség lett a meghatározó. A kézi alkotást lassan teljesen leváltotta a géppel préselt domborított és lyuggatott (stancolt) - nyomdai úton színezett képek tömege.

Kép megcélzott vevőkörbe bevonta már az iskolásokat is, - akik cserekártyákként gyűjtötték az egyszerűbb kivitelű Valentin-képeket.  Ezzel lassan befejeződött egy csodálatos vállalkozás, melyet egy bátor fiatal lány akkor hozott létre, - amikor még a nőknek csak a reményei éltek saját vállalkozásukról.  

A vállalat, 1942-ben végleg bezárta kapuit! A háborús papírhiány miatt véget ért az addigi világ legnagyobb üdvözlőlap cége. (Részletesebb leírást itt olvashatnak róluk: http://www.worcesterhistory.org/wo-valentines.html#)

Valentin-napra pedig egy új iparág fejlődött ki, - a képeslapok helyett -, megjelentek a díszes csomagolású csokoládék, desszertek, aprócska emléktárgyak és sok-sok csokor vagy csak egy szál virág. Napjainkban a kézművesség kedvelőinek segítségével, reneszánszát élheti a Valentin-napi díszes papírkártya-küldemények sokasága.

   

Az üdvözlőkártyákról és a bélyegekről röviden

  

Az üdvözlőkártyák küldésének hagyománya az európai kultúrában két évszázadra nyúlik vissza. Ezt megelőzően, a 15-18. századi keresztény világban az ünnepi jókívánságokat tartalmazó (kézi festésű, esetleg fa-, illetve rézmetszetes) lapokat a tehetősebb családok, az év végén, újév alkalmából, küldték egymásnak. 
A 19. századra kiteljesedő népszokás, a képeslapok cseréje, viszonzása kiteljesedett. Az ipari forradalom által lehetségessé vált a korszerű képeslapok gyártása, küldése. Rohamosan fejlődött ez az iparág. Kiemelkedően a Valentin-napi üdvözlőlapok küldése lett népszerű. A képek jellegzetes figurái, a stilizált szív, a galamb, az Ámor, és a rózsa. A díszítés egyéb módja változó volt. A viktoriánus kori Egyesült Királyság csipkés szélű képei ihlették az amerikai üdvözlőkártyákat. Az Üdvözlőlap Egyesület (Greeting Card Association) becslése szerint napjainkban már egy milliárd képeslapot küldenek egymásnak az emberek, február 14.-e alkalmából. Ezzel a karácsony után a második helyen áll a postai forgalmazásban.

 A legegyszerűbb nyomdai üdvözlőkártya vagy más képi alkotás, a kőrajz.

Elkészítési technikájának lényege röviden: létrejöttének titka az olajos, zsíros anyagok és a víz egymásra hatásának, vagyis a taszításának az elvén alapul. Többnyire egy mészkőlapra (miután salétrommal benedvesítették az egész lapot annak érdekében, hogy a kontúrok szépek maradjanak ) speciális koromból és zsírból készült krétával vagy fekete tussal megrajzolták a mintát, az ábrát, a későbbi képet, negatív formában. 

 Ezután a mintarajzos kőlapot megnedvesítették, majd színes olajos nyomdafestékkel befedték az egész képet. Ez a festék a zsíros rajzolatra, mintára ráragadt, a kőlap többi részéről viszont könnyen eltávolítható. A következő lépésben, a nyomtatásra szánt papírlapot ráhelyezték a kőlapra, majd jó erősen rápréselték. És, már el is készült a: litográfia. Sok üdvözlőlap ennél a technológiánál megállt, és kézzel színezett lapokat készítettek kedveseiknek, szeretteiknek.

Kép A többszínű nyomathoz, több kőlapra volt szükség. Ebben az esetben, minden színt másik kőlapon rögzítettek. Vagyis ahány színűre tervezték a kész képet, annyi kőrajzot kellett készíteni. Annyiszor más és más helyen kellett beszínezni. Ezt az eljárást nevezik kromolitográfiának. Aranykora a 20. század elejére tehető. Különös gonddal illesztették ugyanazt a papírlapot (színenkénti sorrendben) a soron következő kőlapra, préselés előtt; - hogy a kontúrok szépen illeszkedjenek. Ha, csak egy színből készült a kép, vagy egy színnek többféle árnyalatából, az a monokróm kép, a több színű a polikróm. A fenti képen egy 1907-ből való cigarettás doboz fedélképe látható. Kép Alul pedig, jobbra - egy gyönyörű példánya a kromolitográfiának, - mint Valentin-napi üdvözlet. A kártya, Németországból származott. Az 1900-as évek elejéről. Gyűjtők körében igen megbecsült képnek számít.

A litorgráfia legismertebb fajtái a tipolitográfia (itt, fekete alapra rajzolják a képeket, és az üresen maradt részeket, tűvel kikarcolják), a fotolitográfia (fényképezéssel kombinált kőnyomat), kőnyomásos cinkográfia (mészkő helyett cinklapot használnak).

A nyomdai munkálatok további fejlődésével már stancolt (lyuggatott, kivágott) képeket is képesek voltak létre hozni, melyeket szintén nyomdai eljárással színeztek ki. Az alapanyaguk merített papír volt.

 Magyarországon az első síknyomtatót - nem sokkal a litográfia feltalálása (Alois Senefelder, 1796) után -, 1799-ben a Budai Várban lévő Városházán állította fel Laszlovszky József budai polgármester.

Kép Az Osztrák-Magyar Monarchia idején nyomott levélbélyeg is kőnyomat alapján készült. Ez az egy krajcáros bélyeg még bécsi nyomdában készült, - de, már az ország Szent Koronájával ékesítve, és  Magyar Állami Posta  felirattal, melyek hazánk közeli önállósulását, - a Monarchiától való minél előbbi különválást mutatta. (Ez a bélyeg látható a bal oldali képen, származási ideje, 1848.)

Az első hazai postabélyeg is litográfiai módszerrel készült, 1871-ben. Színes nyomatokat készített Barabás Miklós - a magyar biedermeier festészet legkiválóbb mestere is, és a kor több neves külföldi művésze is. Közöttük mindmáig kiemelkedően Alfons Mucha, cseh grafikus, plakátművész és illusztrátor.  

 

 

1840-ben megjelent az első angol postai bélyeg, a "Penny Black". Ezzel már a feladóKép  fizette a viteldijat, hiszen ezt megelőzően a címzett viselte a költségeket. Használatba vétele eleinte sok galibát okozott, mire végre megtalálták a megfelelő leghasznosabb alkalmazási módját. 

(A képen ez a bélyeg látható, Viktória királynő fiatalkori képével.)  

Ám, Európában már sokkal régebben megjelent a postai szolgálatokért való fizetés bevezetése, - csak éppen "pár száz évvel korábban". Báthory István - Lengyelország királya, Erdély fejedelme és Litvánia nagyfejedelme - 1583-ban elrendelte, hogy a levelekért, tekintet nélkül a címzett lakhelyére, négy lengyel garas fizetendő.    

 ...

 

 

 Végezetül álljon itt egy csodálatos Valentin-napi csipkekép, az angol viktoriánus kor (19. század) közepéről. Az alkotás, 3-dimenziós, ... egy doboz alakú tokban volt elhelyezve az alapkép, amelyen kis papírrugókon ringatódzott a csipkés keret. Mérete: mindössze - 7x10 cm.  

 

    Kép

 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket - Perga Kata

A fenti anyagot összeállította és megszerkesztette:

© Cser Katalin